contact us

تجربه جدید از خدمات سلامت

جهت مشاوره رایگان درمانی، پزشکی، مراقبتی، پرستاری از مرکز پرستاری در منزل سفید پوش برای بیمار، سالمند و یا کودک با کارشناسان ما تماس بگیرید.

شرایط و قوانین(ضروری)